top of page

Nový měsíční předpis úhrad spojených s užíváním bytů

Thu Jan 05 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Nový měsíční předpis úhrad spojených s užíváním bytů přidáno: 5.1.2012 Od 1.1.2012 platí nový měsíční předpis úhrad spojených s užíváním bytů. Informaci o nové výši měsíčních úhrad jste obdrželi poštou v průběhu prosince. pokud ne, informujte se na SBD POKROK. NEZAPOMEŇTE SI ZMĚNIT TRVALÉ PŘÍKAZY V BANCE, JINAK SE STANETE NEPLATIČI A BUDETE MUSET UHRADIT I PENÁLE. PLATBY NA ÚČET SPOLEČENSTVÍ JE NUTNÉ VŽDY POUKAZOVAT NEJPOZDĚJI DO 15. DNE KAŽDÉHO MĚSÍCE. Číslo účtu, variabilní a specifický symbol se pro jednotlivé byty nemění a najdete je rovněž v doručeném měsíčním předpisu. Výbor SVJ

bottom of page