top of page

Shromáždění vlastníků 8.11.2016

Mon Oct 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Vážení spolubydlící, dne 8.11.2016 od 18 30hod. v jídelně ZŠ Angelovova(ul.Angelovova3183) se koná shromáždění Společenství vlastníků. Bude se zde za přítomnosti notáře schvalovat nové znění Stanov a Domovního řádu. Žádáme vás proto o maximální účast. Výbor SVJ

bottom of page