top of page

Výzva výboru SVJ

Sat Feb 19 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ŽÁDÁME VŠECHNY SPOLUBYDLÍCÍ, ABY DŮSLEDNĚ DODRŽOVALI DOMOVNÍ ŘÁD, ZVLÁŠTĚ ČLÁNEK X, KTERÝ SE TÝKÁ DODRŽOVÁNÍ KLIDU V DOMĚ. PŘIPOMÍNÁME, ŽE HLUČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE, VRTÁNÍ, SEKÁNÍ DO ZDIVA APOD. JE DOVOLENO PROVÁDĚT OD 8.00 DO 19.00 HODIN KROMĚ NEDĚLÍ A SVÁTKŮ. V DOBĚ NOČNÍHO KLIDU OD 22.00 DO 6.00 HOD SE NESMÍ PROVOZOVAT ŽÁDNÁ HLUČNÁ ČINNOST, KTERÁ BY RUŠILA OSTATNÍ SPOLUBYDLÍCÍ. CELÉ ZNĚNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU SI PŘEČTETE V PŘÍZEMÍ DOMU. POKUD PŘESTO NĚKDO NEBUDE DOMOVNÍ ŘÁD DODRŽOVAT, BUDE NAHLÁŠEN NA NA MČ PRAHY 12 A JEHO JEDNÁNÍ BUDE ŘĚŠENO V OBČANSKO-PRÁVNÍM SPORU.

bottom of page