top of page

Vyklizení společných prostor

Thu Jan 26 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ŽÁDÁME MAJITELE BYTŮ A NÁJEMNÍKY, ABY DO 15.2. 2012 VYKLIDILI ZE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU /SUŠÁREN, PRÁDELEN, MANDLŮ, KOČÁRKÁREN, KOLÁREN A ZÁKOUTÍ SKLÍPKŮ/ VŠECHEN SVŮJ ODLOŽENÝ NÁBYTEK, ZBYTKY PO REKONSTUKCÍCH V BYTECH, PNEUMATIKY A DALŠÍ NEPOŘÁDEK. POKUD SE V DANÝCH PROSTORÁCH TYTO VĚCI VYSKYTNOU, BUDOU VŠECHNY ODVEZENY NA SKLÁDKU DO SBĚRNÉHO DVORA. V PŘÍPADĚ, ŽE BY NĚKDO POTŘEBOVAL PROSTOR K ULOŽENÍ VĚCÍ, KONTAKTUJTE VÝBOR SVJ.

bottom of page